4. "בימים ההם – בזמן הזה": כפל פניו של מעשה ההגירה בסרט "חייו של אמיל זולא" (1937)