קול קורא למאמרים וביקורות

הגשת מאמרים

למשלוח המאמרים ולפרטים נוספים: slil@mai.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת המאמרים לגיליון הבא הוא 31.05.2019

הנחיות לעריכת מאמרים

 

מערכת כתב העת מזמינה חוקרים/ות ותלמידי/ות מחקר בתחומי ההיסטוריה, הקולנוע והתקשורת להציע מאמרים מתאימים בתחום מחקרם/ן.

מטרת כתב העת האינטרנטי "סליל" היא להציג מגוון של גישות הקושרות בין חקר ההיסטוריה ובין סרטי קולנוע וטלוויזיה ולהדגים כיצד יכול השימוש בסרט להעשיר את המחקר ההיסטורי. כתב העת מציג מאמרים ומסות, שמטרתם לקדם ולהעשיר את הדיון הביקורתי בקשרים בין הדימויים האודיו-ויזואליים ובין החברות שהפיקו אותם וצורכות אותם.

מאמרים יש לשלוח לכתובת:

 slil@mail.huji.ac.il