עורך ראשי

פרופ׳ עופר אשכנזי

עורכת

ד״ר הילה לביא

עורך משנה

אסף טל

עורכת לשונית

חוה לוסטיג-מלימובקה

ועדה אקדמית

פרופ' משה צימרמן, פרופ' נעמה שפי, ד”ר טוביאס הרטמן-אברכט, ד”ר קובי קבלק

עורכים מייסדים

פרופ׳ עופר אשכנזי, חגי ברנע