אודות

חברי המערכת

עורך ראשי: פרופ' עופר אשכנזי

עורכת: ד"ר הילה לביא

עורך משנה: אסף טל

עורכת לשונית:
חוה לוסטיג-מלימובקה

ועדה אקדמית:
פרופ' משה צימרמן
פרופ' נעמה שפי
ד"ר טוביאס הרטמן-אברכט
ד"ר קובי קבלק

עורכים מייסדים:
פרופ' עופר אשכנזי
חגי ברנע

כתב העת "סליל"

מטרת כתב העת האינטרנטי היא להציג מגוון של גישות הקושרות בין חקר ההיסטוריה ובין סרטי קולנוע וטלוויזיה ולהדגים כיצד השימוש בסרט יכול להעשיר את המחקר ההיסטורי. כתב העת נועד לשרת סטודנטים, תלמידי מחקר וחוקרים העוסקים בנושא. במסגרת כתב העת יפורסמו מאמרים שיישפטו אקדמית ויימצאו מתאימים. לצדם יפורסמו גם מאמרי ביקורת, ראיונות ומסות, שמטרתם לקדם ולהעשיר את הדיון הביקורתי בקשרים בין הדימויים האודיו-ויזואליים ובין החברות שהפיקו אותם וצורכות אותם. אתר כתב העת מכיל גם קישורים למאגרי מידע בנושא, ביקורות ספרים, וכן תוכניות של קורסים של מרצים שונים, העשויות לשמש חומר עזר ליצירת קורסים בנושאים דומים בעתיד.

כתב העת נתמך על ידי מרכז קבנר-מינרבה להיסטוריה גרמנית, האוניברסיטה העברית בירושלים, ומשתף פעולה עם סינמטק ירושלים. את כתב העת מלווה ועדה אקדמית המורכבת ממרצים מחוגים להיסטוריה, תקשורת וקולנוע.