גיליון 14, אביב 2020

English abstracts for this issue available here

דבר המערכת

עמודים 3-1

 

ז'אק ריווט – ‫על הגועל‬ (1961)

גבולות הייצוג הקולנועי בסרט קאפו (1960)

המוסר והטרוולינג (מבוא): אריאל שוייצר

תרגום מצרפתית: רוני ישראלי

עמודים 4-10

 

סצנת המין בקולנוע העלילתי הישראלי – אילן יוחסין חדש

נעמי רולף

עמודים 11-33

 

סרטי פשע של הטלוויזיה הגרמנית ורגשות גרמניים: יהודים בסדרה Tatort (זירת פשע)

דניאל וילדמן

עמודים 34-50

 

נוסטלגיה היא כבר לא כלפי מה שהיה: נוסטלגיה ורטרו בסדרת ההיסטוריה החלופית האיש במצודה הרמה

איציק רוזן

עמודים 51-76

 

ביקורת ספר: מיכל פיק חמו, מולדת פצועה: שינויים בייצוג הטראומה בקולנוע הישראלי

דור יעקובי

עמודים 77-87

 

*גיליון סליל אביב 2020 המלא