צרו קשר

חברי המערכת

עורכת: הילה לביא

עורך ראשי: עופר אשכנזי

עורכים מייסדים:
עופר אשכנזי
חגי ברנע

ועדה אקדמית:
פרופ' משה צימרמן
פרופ' נעמה שפי
ד"ר טוביאס הרטמן-אברכט
ד"ר קובי קבלק