כותרת: 
גיליון קיץ 2014 בעריכת עופר אשכנזי, שלום באר והילה לביא
תיאור: 
גיליון קיץ 2014 בעריכת עופר אשכנזי, שלום באר והילה לביא
Image: 
stauffenberg_and_cruise.jpg
טקסט חלופי: 
גיליון קיץ 2014 בעריכת עופר אשכנזי, שלום באר והילה לביא
כותרת הטקסט: 
גיליון קיץ 2014 בעריכת עופר אשכנזי, שלום באר והילה לביא