גיליון אביב 2008

דבר העורכים.

 חגי ברנע.

1-2

הסרט ההיסטורי כנקודת מוצא: ניתוח הסרט 'מבצע יונתן' לפי רוברט רוזנסטון.

נתנאל אנור.

3-9

'ארץ מולדת': מיתוס העלייה השנייה בסדרת הטלוויזיה החינוכית.

עידו רמתי.

10-25

יומני הקולנוע הנאצים במלחמה: תעמולה קולנועית אנטי-רוסית ברייך השלישי.

בן לב-קדש.

26-57

טראומה וייצוגיה בקולנוע האידי בפולין, 1924-1949.

דפנה דולינקו.

 58-75

פילמוגראפיה של קולנוע אידי 1924-1948.

דפנה דולינקו.

76-85

"אנחנו לא באמת יודעים מה תופס": הסרט בוראט כאלטרנטיבה ליהדות המהותנית.

יפתח אשכנזי.

86-89

מלכי הדרכים והיצירה הקולנועית של וים ונדרס.

כרמל סינוף.

90-94

הצוללת, היימאט, ותוף הפח - נרטיבים חלופיים להיסטוריה הגרמנית.

כרמל סינוף.

96-99

זיכרון ומיניות בסרט שוער הלילה.

מרים סמט.

100-110