צרו קשר

חברי המערכת

עורכת: הילה לביא

עורך ראשי: פרופ' עופר אשכנזי

רכזת מערכת: ליאור טיבט

עורכות לשוניות:
חוה לוסטיג-מלימובקה
ענבל קידר

ועדה אקדמית:
פרופ' משה צימרמן
פרופ' נעמה שפי
ד"ר טוביאס הרטמן-אברכט
ד"ר קובי קבלק

עורכים מייסדים:
פרופ' עופר אשכנזי
חגי ברנע