קול קורא למאמרים וביקורות

לקראת פרסום גיליונות סליל באביב-קיץ 2017, מערכת כתב העת מזמינה חוקרים/ות ותלמידים/ות מחקר בתחומי ההיסטוריה, הקולנוע והתקשורת להציע מאמרים מתאימים בתחום מחקרם/ן.

מטרת כתב העת האינטרנטי סליל היא להציג מגוון של גישות הקושרות בין חקר ההיסטוריה ובין סרטי קולנוע וטלוויזיה, ולהדגים כיצד יכול השימוש בסרט להעישר את המחקר ההיסטורי. כתב העת מציג מאמרי ביקורת ומסות, שמטרתם לקדם ולהעשיר את הדיון הביקורתי בהקשרים שבין הדימויים האודיו-ויזואליים ובין החברות שהפיקו אותם וצורכות אותם.

למשלוח המאמרים ולפרטים נוספים: slil@mai.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת המאמרים לגיליון הבא הוא 01.01.2017