קול קורא למאמרים וביקורות

הגשת מאמרים

למשלוח המאמרים ולפרטים נוספים: slil@mai.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת המאמרים לגיליון הבא הוא 31.03.2018

הנחיות לעריכת מאמרים

 

לקראת פרסום גיליון סליל בקיץ-סתיו 2018, מערכת כתב העת מזמינה חוקרים/ות ותלמידים/ות מחקר בתחומי ההיסטוריה, הקולנוע והתקשורת להציע מאמרים מתאימים בתחום מחקרם/ן.

מטרת כתב העת האינטרנטי סליל היא להציג מגוון של גישות הקושרות בין חקר ההיסטוריה ובין סרטי קולנוע וטלוויזיה, ולהדגים כיצד יכול השימוש בסרט להעישר את המחקר ההיסטורי. כתב העת מציג מאמרי ביקורת ומסות, שמטרתם לקדם ולהעשיר את הדיון הביקורתי בהקשרים שבין הדימויים האודיו-ויזואליים ובין החברות שהפיקו אותם וצורכות אותם.