אודות

חברי המערכת

עורכות:
הילה לביא
ליאור טיבט

עורך ראשי: עופר אשכנזי

עורכות לשוניות:
ענבל קידר
נירית איטינגון

ועדה אקדמית:
פרופ' משה צימרמן
פרופ' נעמה שפי
ד"ר טוביאס הרטמן-אברכט
ד"ר קובי קבלק

עורכים מייסדים:
עופר אשכנזי
חגי ברנע

כתב העת סליל

מטרת כתב העת האינטרנטי סליל היא להציג מגוון של גישות הקושרות בין חקר ההיסטוריה ובין סרטי קולנוע וטלוויזה, ולהדגים כיצד יכול השימוש בסרט להעשיר את המחקר ההיסטורי. כתב העת נועד לשרת סטודנטים, תלמידי מחקר וחוקרים העוסקים בנושא. במסגרת כתב העת יפורסמו מאמרים   שיעברו שיפוט על ידי קוראים וימצאו מתאימים. בנוסף יציג כתב העת גם מאמרי ביקורת ומסות, שמטרתם לקדם ולהעשיר את הדיון הביקורתי בהקשרים שבין הדימויים האודיו-ויזואליים ובין החברות שהפיקו אותם וצורכות אותם. אתר כתב העת גם מכיל קישורים למאגרי מידע בנושא, ביקורות ספרים, וכן תוכניות של קורסים של מרצים שונים, העשויים לשמש כחומר עזר ליצירת קורסים בנושאים דומים בעתיד.

כתב העת נתמך על ידי מרכז קבנר-מינרבה להיסטוריה גרמנית, האוניברסיטה העברית בירושלים, ומשתף פעולה עם סינמטק ירושלים. את כתב העת מלווה ועדה אקדמית המורכבת ממרצים מחוגים להיסטוריה, תקשורת וקולנוע.